Tài vận của người tuổi Mùi vào năm Sửu tốt hay xấu?

 

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Mùi vào năm Sửu là tốt hay xấu?

Dê chiêu tài Tài vận của người tuổi Mùi vào năm Sửu tốt hay xấu?

Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào từ năm Tý đến năm Hợi cũng theo Địa Chi.

Tài vận của người tuổi Mùi vào năm Sửu không tốt, nên cẩn thận trong mọi việc.

Trong năm Sửu, người tuổi Mùi do ảnh hưởng của hạn xung Thái Tuế, nên không thích hợp để đầu tư, tránh hợp tác làm ăn, để tránh hao tài tốn của.

Nên cố gắng ổn định công việc cũ sẵn có, quản lý tốt việc chi tiêu để tránh hao tài, cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh họa tiểu nhân.

Nguồn: “1.001 câu hỏi đáp trên Blogphongthuy.com

Source: BlogPhongThuy.com

 

Cùng Danh Mục

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>