Tài vận của người tuổi Dần vào năm Dần tốt hay xấu?

 

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Dần vào năm Dần là tốt hay xấu?

d268 ho dong Tài vận của người tuổi Dần vào năm Dần tốt hay xấu?

Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào từ năm Tý đến năm Hợi cũng theo Địa Chi.

Tài vận của người tuổi Dần vào năm Dần bán kiết, bán hung, có nghĩa là nửa tốt, nửa xấu. Do ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, việc cầu tài khi tốt, khi xấu, nên tài vận lên xuống thất thường.

Trong năm Dần, người tuổi Dần không nên đầu tư lớn, mà cần ổn định công việc cũ đã có sẵn, thì tài vận sẽ ổn định.

Bên cạnh đó nên tránh tham dự các đám tang, để tránh tai họa và hao tài. Nên quản lý tốt tài chính trong việc chi tiêu để ổn định tài vận trong năm Dần.

Nguồn: “1.001 câu hỏi đáp trên Blogphongthuy.com

Source: BlogPhongThuy.com

 

Cùng Danh Mục

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>