Pháp Luật

Có bao nhiêu hình thức kỷ luật lao động? Khi nào người sử dụng lao động có thể sa thải người lao động?

Có bao nhiêu hình thức kỷ luật lao động? Khi nào người sử dụng lao động có thể sa thải người lao động? Khi NLĐ vi phạm NQLĐ thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây: – Khiển trách; – Gia hạn thời gian nâng bậc lương không quá 06

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô…

Quyết định 14/2013/QĐ UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh  bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Số hiệu: 14/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Công Chánh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền…

Quyết định 12/2013/QĐ UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình Số hiệu: 12/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hữu Hoài UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 96/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và quản lý bến khách ngang…

Quyết định 09/2013/QĐ UBND bãi bỏ Quyết định 96/2008/QĐ UBND ban hành Quy chế về tổ chức và quản lý bến khách ngang sông thành phố Cần Thơ Số hiệu: 09/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Anh Dũng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình…

Quyết định 27/2013/QĐ UBND Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 27/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Tiến Phương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 kèm theo Quyết định…

Quyết định 17/2013/QĐ UBND điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 kèm theo Quyết định 51/2012/QĐ UBND Số hiệu: 17/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM